2 Bình luận
  • PU69

    Đâu phải nhiều mới gọi là ổ. Trong TP.HCM quy mô lò ấp rồi

Website liên kết