1 Bình luận
  • cryptovn

    Đó là quy luật rồi.

    Thợ săn vào rừng săn cả đàn khỉ, tha mạng cho con khỉ con thì vẫn dc ca ngợi là nhân đạo

Website liên kết