1 Bình luận
  • snack_kpl

    Tôi vẫn ? Tại sao khi doanh nghiệp ghặp khó là giải ngay(nguyên nhân chính ở đây là gì); trong khi đó 60% dân số VN sản xuất nông nghiệp, ghặp muôn vàng khó khăn thì gần ngư không thấy giải cứu của chính phủ. Phải chăng sống chết mặt ai, tiền tài ... bỏ túi!

Website liên kết