2 Bình luận
  • jqka_jqka

    lỗ rồi!

    trước họ làm trăm mâm, đi chả thiếu ai!

    • KISS6789

      @jqka_jqka Này kiểu rạm ngõ,trầu cau ra mắt 2 bên gia đình cho 2 cháu đi lại về chung một nhà, sau dịch ổn mới tổ chức cỗ bàn tiệc tùng linh đình bác ạ

Website liên kết