13 Bình luận
  • tudeptrai

    Bác Phúc Ngoại giao rất giỏi. Nói vậy thôi mình thấy chính phủ rất đôn đáo và cật lực vụ tìm vác xin về tiêm.

Website liên kết