4 Bình luận
  • shimon

    Từ khi có Covid-19, dịch bệnh trở thành 1 excuse phổ biến cho các nhân viên Google khi hỗ trợ đối tác. Có request mail qua mail lại 8 tháng trời mới xử lí triệt để được.

  • anonimus

    Bắt đáy bất động sản thôi, chắc gì đã làm văn phòng làm việc

  • kekin

    Làm từ xa gần 5 tháng rồi. Như luỳnh. 1 tuần 3 ngày trên cty, 2 ngày từ xa là đẹp nhất.

Website liên kết