1 Bình luận
  • tuannguyenvt

    Cùng quản lý 1 địa bàn. Nhưng nếu xảy là án thì lỗi do chính quyền quản lý không chặt, nếu phát hiện thì nhờ CA sâu sát quần chúng, muư trí dũng cảm phá án thành công. Đông xưởng là thế, bãi cứt nào củng cơ à dấu răng

Website liên kết