1 Bình luận
  • thanhcongfs

    Để triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng mà Thủ tướng chỉ đạo, TP.HCM đề xuất được cấp thêm 10 triệu kit test nhanh và 5.000 nhân lực hỗ trợ.

Website liên kết