12 Bình luận
  • chelx

    Thực tế thì hài hước và lố bịch nó có ranh giới rất mong manh.

    Chỉ người trong cuộc mới quyết định được nó là hài hước hay lố bịch thôi Nhà báo để yên cho lớp người ta học :v

Website liên kết