19 Bình luận
  • quaiquy

    Đọc  thì không hiểu

    copy text ngay từ camera mặc định

    Xem video xong thì Google lens làm điều này với văn bản tiếng việt từ khi nào rồi

Website liên kết