2 Bình luận
  • Mr_TK

    Rất nhiều nhà khai sinh cho con lấy lịch âm thay vì lịch dương bác ạ. Hoặc khai sinh lịch dương nhưng bình thường làm gì lại với ai thì lại chỉ quen nói sinh nhật theo lịch âm, thành ra giữa cái người ta biết và cái ghi trên giấy tờ sẽ có lẫn lộn.

    Nhưng nhà Thủy Tiên thì em ko biết. Mỗi lần lên báo lại kể 1 câu chuyện khác nhau!

  • tuannguyenvt

    Khai trc tuổi để đi học nhiều mà. Chỉ có mấy thằng bố láo mới khai gian sụt tuổi để tiếp tục phục vụ nhân dân và tổ quốc thôi

Website liên kết