1 Bình luận
  • tudeptrai

    Cảng Cam ranh là quân cảng tốt nhất châu á. Tầu ngầm chứ tầu sân bay, hay cả hạm đội vào vẫn ngon. Quân cảng này mà rơi vào nước có tiềm lực mạnh như mỹ với nhật. Thì ối rồi ôi ngay

Website liên kết