1 Bình luận
  • thanhcongfs

    Các giả thuyết trước đây cho rằng chỉ những giọt bắn lớn mới có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nguyên nhân là những giọt bắn có kích thước nhỏ thường bay hơi nhanh chóng.

Website liên kết