1 Bình luận
  • trung__123

    Người nc ngoài cũng lên báo với title: Thịt chó bày bán tràn lan trên phố ở Hà Nội, truyền thống lâu đời hay hủ tục cần loại bỏ

Website liên kết