20 Bình luận
  • Phong_Cach

    ngày mai bỏ quy định ra đường cần giấy. người dân có thể thoải mái đi chơi rồi, ngày mai đúng Trung Thu nữa. dân tình lại nô nức đi chơi trung thu như chưa từng có dịch bệnh xảy ra

Website liên kết