1 Bình luận
  • phanvanhau11

    Ngày xưa cũng 1 thời suốt ngày lên đây ngồi. Mua 2 bắp ngô nướng với vài lạng hạt dẻ cân điêu. Ăn xong môi với răng 2 đứa đen sì .

Website liên kết