2 Bình luận
  • Wasamala
    Tôi tin rằng mỗi người có quyền được tiếp cận với những điều mà mình không thích, kể cả khi người đó không ý thức được giá trị mà quyền đó mang lại. Có lẽ tôi phải bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về những thứ mình ghét. Ví dụ như sầu riêng.

    nhờ anh Linh hỏi hộ tác giả:

    Làm gì có ai, luật pháp hay xã hội nào cấm con người tiếp cận với thứ họ ko thích mà phải giờ nó phải thành ‘quyền’ của con người?

Website liên kết