7 Bình luận
  • snack_kpl

    Cuộc sống rất công bằng nha các bác linkhay, các bác cứ ngẫm đi " công bằng là gì? Công bằng không có nghĩa là thằng làm ít tiền, ít bỏ công sức( trí tuệ, khéo léo, lươn lẹo ....) như thằng tài phải cày ngày cày đêm..." cho nên tôi vẫn bắt china cửa trên.

  • quaiquy

    Tự đoán kết cục đi các bác.

  • vanlang

    Var chỉ dành cho nhà giàu thôi á..

Website liên kết