2 Bình luận
  • trung__123

    HN đang khỏe dần r, SG thì ko biết chừng nào

    • Mr_TK

      @trung__123 SG cũng khá lên rồi. Theo ông anh làm bác sỹ đi tăng cường cho SG thì thấy bảo số bệnh nhân chỗ ông đấy giảm gần nửa so với hồi mới vào rồi

Website liên kết