1 Bình luận
  • NChinh

    Thì vẫn là câu nói kinh điển "lấy chồng/vợ để làm gì ...", nếu vì tiền thì phải hàng đổi tiền hoặc đất đổi tiền chứ ai lại tiền đổi tiền

Website liên kết