1 Bình luận
  • cristiano2

    Mình chơi dơ thì bị người ta chơi dơ lại là chuyện bình thường, có gì đâu mà lạ

Website liên kết