4 Bình luận
  • vcd2403

    Bạn TT nói 1 điều rất có ý nghĩa: chỉ sử dụng 1tk, nếu ai đã từng ck tt cho TT ở 1 tk khác có thể chụp bằng chứng hoặc lên nh cùng làm việc!

  • jqka_jqka

    có tật giật mình!

  • hiephoa

    VCB ngân hàng lớn như vậy để con này làm loạn thì thật đáng buồn

Website liên kết