3 Bình luận
  • jqka_jqka

    tưởng đóng film Fast & Furius!

  • SamSam

    Chắc bị kẹt chân ga, chứ nhầm sao không có phản xạ nhấc chân ga đạp chân phanh nhỉ. Đoạn đường dài vậy mà.

Website liên kết