4 Bình luận
  • huongtruong

    Sáo thấy báo khác bảo đạt 99.44% rồi nhỉ?

  • bravelion

    Thế thì Khi nào ta mở cửa làm ăn? Trong Nam coi như bỏ 1-2 năm rồi, đến lúc HN thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế, dẫn dắt cả nc. Đầu tiên là thu hút nhân tài, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng để kéo vốn vào sx kd. Chứ cách ly lâu ngày như hiện nay, HN ko chết chứ cả nc ngáp ngáp hết rồi.

Website liên kết