1 Bình luận
  • TKM
    Nếu tiếp tục giành Wimbledon trong năm tới và dùng tiền thưởng để đầu tư tiền ảo, thì trong vài năm, cô có thể trở thành VĐV nữ đầu tiên kiếm được 1 tỷ USD trong sự nghiệp.


    Vãi báo

Website liên kết