1 Bình luận
  • vcd2403

    Ở đời, phàm là đã làm đúng thì chỉ có sợ ông trời ganh ghét thôi!


    đối với cái thời đại khi mà người ta kiếm tiền bằng sự nổi tiếng, sức ảnh hưởng thông qua mạng, qua ol, thì cái việc LÀM ĐÚNG NHƯNG BỊ BÓC PHỐT thì đó gọi là 1 cơ hội trời ban! Tiền nó đập vào đầu gần chết!


    cm mình đúng rồi kêu gọi xem, sự ủng hộ có tăng lên gấp 3, quyền lực mềm có tăng lên gấp 10 ko?

Website liên kết