4 Bình luận
  • TanNg

    Nhận định shoppe mạnh nhờ marketing thì hơi non

  • natarius

    Đông nam á shopee cũng chỉ top 2 thôi. Thị trường lớn nhất Indo rơi vào tay bọn GoTo từ lâu rồi

  • DNM

    Hãy trải nghiệm thử Laz và Shopee sẽ hiểu vì sao Shopee thành công.

Website liên kết