1 Bình luận
  • vt57vt571

    Nhật sản xuất đại trà vũ khí bộ binh thì tuyệt, mô tuýp nhẹ phù hợp với thể trạng người châu Á, chứ không nặng nề như vũ khí Nga. Mỗi tội đắt xắt ra miếng

Website liên kết