1 Bình luận
  • ducanh1701

    Trả lương đúng công sức... bảo hiểm rủi do.. chế độ nghỉ hợp lý... đằng này đòi thu giấy phép để dọa.. hết dịch coi ngưòi ta như rác

Website liên kết