1 Bình luận
  • snack_kpl

    Cạ lời! Nước nào cấm thì cấm, nước ta thì có ăn là được rồi. Vắt kiệt sức khoẻ người dân, biết bao giờ nước ta có thể hình thể trạng, sức kgoer, tinh thần để mà thực hiện lý tưởng " Sáng vai các cường quốc châu lục khá". Cạn lời!

Website liên kết