33 Bình luận
  • atcm

    @edisonp nó đòi giết cả nhà cán bộ trực chốt, đòi đánh ngay tại chốt, bị bắt và giữ xe xong kêu đồng bọn đến chốt lên xe phóng bỏ chạy (có thể được xem là cướp tang vật không nhỉ), lại dương tính với ma túy thì vẫn không được khám nhà nó à.

Website liên kết