22 Bình luận
  • tsonega

    @aji_charapita

    Móc đế giày vào nền thôi cũng thành phát minh được. Lều báo biết phân biệt sáng kiến và phát minh không

    Để đây và không nói gì

    Tới tháng 10/1993, Michael Jackson và hai nhà thiết kế đồng sáng lập thương hiệu giày không trọng lực nhận được bằng sáng chế cho phát minh này.
Website liên kết