41 Bình luận
  • TanNg

    @tradade Chuyện nội bộ của lãnh đạo, anh em mình không nên bàn tán nha. Tán về chống dịch thôi.

  • thuanha

    @tradade thủ tướng có nhiều quyền hạn hơn phó thủ tướng, đơn giản vậy thôi. Các phó thủ tướng chỉ được giao một mảng nào đó sẽ khó huy động sức mạnh tổng hóp từ nhiều Bộ ban ngành và địa phương.

  • K2T2

    @tradade Bác Đam nói là chỉ đạo mấy thằng lãnh đạo trong SG nó éo nghe nên chấp nhận để sếp tổng ra tay

Website liên kết