47 Bình luận
  • vn_forest
    Để hỗ trợ, chúng tôi sẽ sản xuất với cường độ cao 5.000 tấn lương khô

    Tốc độ sản xuất kinh thật! Cung cấp cho mỗi người dân gần 1/2kg - người. Đủ no 1 tuần.

    Dịch xem như diễn tập, răn đe ngoại bang nếu muốn nhòm ngó!

  • teddyvan

    @henryford đích thân BT đến tâm dịch mà

Website liên kết