25 Bình luận
  • javalamp

    Sao bảo "Trần sao âm vậy" mà ở dưới đó vẫn xài chữ Tầu thế, chưa được các cụ Hai Bà Trưng, Quang Trung... giải phóng dân tộc à?

    Dăm ba cái thứ mê tín dị đoan này năm nào cũng thấy lặp đi lặp lại. Lúc sống chẳng biết ăn ở với nhau ra sao, nhưng hễ chết đi cái là con cháu đốt giấy xông khói cho mù mịt, đúng là kiểu báo hiếu nhàn thân bậc nhất ở cái xứ này.

Website liên kết