1 Bình luận
  • vadaihiep

    Mỗi người 1 quan điểm và quyết định, nhưng nếu là mình thì mình sẽ không làm như vậy. Con còn nhỏ quá, con cần mẹ còn hơn miền Nam cần mình.

Website liên kết