3 Bình luận
  • atcm

    Xem youtube short thì thấy hơn 50% là lấy clip từ tiktok đăng lại, chưa thấy gì đặc biệt

  • shimon

    Hiện tại làm shorts không có doanh thu. Qũy YouTube Shorts chỉ dành cho các creators có nhiều đóng góp (tự quay, số lượng nhiều, nội dung đầu tư, thu hút views), cái này không khả thi lắm với tình hình creators hiện tại ở VN vì chủ yếu đưa content từ TikTok sang.

Website liên kết