21 Bình luận
  • tudeptrai

    Đây điển hình cho 1 tổng thống thăng tiến bằng phương pháp dân túy. Ngu dốt, khi ông nên phi vẫn tham nhũng, bạo lực súng đạn, thanh trừng luật rừng nên ngôi. Ông để mất bãi cạn,còn cầu xin tàu cho ngu dân đánh cá. Để mất lãnh thổ. Thế mà dân phi vẫn ủng hộ cho được.Lạ thật

Website liên kết