1 Bình luận
  • cristiano2

    Một người lạ gửi: "Thực ra, lãnh đạo đã cố gắng hết sức rồi chị, vừa lo cho dân, vừa phải kiếm chác, vừa phải chia đều, vừa phải giấu kín. Khổ lắm đó chứ, ăn ngủ không được luôn đó. Nên chúng ta phải hết sức thông cảm"

Website liên kết