19 Bình luận
  • quaiquy

    @trung__123 cố tình đi vào Trần Xuân Soạn q7. Nghĩ sao mà Cont đi lạc. Bất kỳ Cont nào cũng hiểu là ko được đi vào khu dân cư.

    Đang cách ly, trời thì 40 độ C còn gặp cảnh này. Gặp đứa nóng tính ra đấm thì công an khỏi cứu.

Website liên kết