2 Bình luận
  • trangpt86

    Mình tưởng người đầu tiên cho rằng có bức xạ phát ra từ Hố đen là Stephen Hawking chứ. còn gọi là bức xạ Hawking.

Website liên kết