1 Bình luận
  • hiall

    Có hỗ trợ chứ! Đương nhiên là ko đủ. Nhưng người ta sợ virus, quá tải, ko có chỗ mà nằm. Thậm chí nếu chết còn chưa biết thế nào. Nên mới có một cuộc di tản tự phát. Giờ CP cấm luôn.

Website liên kết