1 Bình luận
  • Applegriin

    Vợ vừa mổ, chưa cắt chỉ. Mình nghe thôi đã cảm thấy đau rồi. Hix. Giả sử là mọi người ở đây thì sẽ quyết định về hay ở?

    Mình sẽ ở lại.

Website liên kết