1 Bình luận
  • hungskate

    mấy chị dương tính chỗ em điều trị 14 ngày xuất viện rồi. Chỉ có sốt nhẹ và khỏi. Con virus này nó sao ta.

Website liên kết