2 Bình luận
  • HansNam

    cái này dịch từ tiếng anh ra mà, ngữ pháp tiếng anh cũng vậy thôi:


    "he didn't go through 2 world wars for this"

    "he didn't take the vaccine just to be infected again"

Website liên kết