4 Bình luận
  • NChinh
    Nguồn lực của cả trung ương, địa phương cần tập trung vào đây sao cho số giường ICU không thấp hơn 5% tổng số ca nhiễm ước tính", ông Hiếu nêu quan điểm.

    Đây là lúc thể hiện tinh thần văn hoá Việt, chúng ta có thể chưa có đường phố sạch, trung tâm lớn, bằng sáng kiến nhiều ... nhưng không để người dân phải chết vì bệnh dịch. Dịch đến ở đâu, lây từ ai, không nơi biết và tránh được, nhưng dịch đi qua mà số người tử vong là thấp nhất, ... là chiến thắng dịch.


    Nhiều bạn luôn trách móc sao không chuẩn bị trước dịch ... bạn nghĩ quá dễ dàng rồi, nếu có thể biết mùa mưa năm tới lũ lụt ở đâu và khi nào, thì biết bao nhiêu nhà cửa hoa màu không bị cuốn theo nước.

  • zealous

    Nếu đã ko biết trc đc điều gì thì ý là gì: hành động nhanh và luôn, hay ko biết trc đc nên biết đến đâu làm đến đó.

Website liên kết