1 Bình luận
  • bi_tun

    Vviệc đưa dân về quê để giảm tải cho các thành phố lớn là việc cần làm vì nó hợp lý. Nhưng trước khi đưa về các bác ở trên cũng phải làm sao để đảm bảo việc cách ly sao cho an toàn. Không là cả nước sẽ bùng dịch chứ không phải chỉ vài nơi như bây giờ. Thời điểm này mới cần sự mưu trí và bản lãnh của người lãnh đạo đất nước. Các bác mà làm tốt thì dân được nhờ, còn không thì dân sẽ khổ sở lắm

Website liên kết