1 Bình luận
  • Nhanai

    Hình như cán bộ mình có vấn đề về nhận thức. Lãnh đạo thì đang làm gì không biết mà để sự nhiễu nhương khắp nơi.

Website liên kết