1 Bình luận
  • Scouter

    Cỡ Taliban Mỹ còn đánh thua thì hồi xưa đánh sao lại VN có hỗ trợ mạnh từ LX TQ

Website liên kết