1 Bình luận
  • minhquangos

    Lạ như bác là hỏng rồi, bỏ vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn là chết đến 80% rồi. Ông V và các ông khác có làm như bác đâu nhỉ!

Website liên kết